Om Gryta P-kjeller

Gryta P-kjeller blir et moderne parkeringsanlegg. Sammen med den nye kollektivterminalen på Trondheim S legger P-kjelleren til rette for alle typer transport, og gjør det lettere for gående og syklende å komme fram. Parkeringsplasser på gateplan blir flyttet under bakken. Det skaper attraktive byrom og mer plass til sykkelvei og kollektivtrafikk. Gryta P-kjeller er første byggetrinn i et grønt byutviklingsprosjekt og et bidrag til en ny og levende bydel.

Fakta om Gryta P-kjeller

Byggingen av Gryta P-kjeller er skilt ut i et eget utbyggingsselskap, Trondheim Stasjonssenter Gryta AS, som er eid av Bane NOR Eiendom. Utbyggingsselskapet har gjennomført en anbudskonkurranse på totalentreprisen. Vinneren ble Trym Anlegg AS.

Byggingen starter februar 2021. Den nye parkeringskjelleren skal etter planen stå klar høsten 2022. Da er målsettingen at det nye gate- og trafikkmønsteret fra Jernbanebrua til Brattørbrua også skal være etablert i tråd med vedtatt reguleringsplan.

Gryta P-kjeller blir 5.500 m2 og får ca. 200 parkeringsplasser. Kollektivtrafikken i området vil ikke bli berørt av byggingen. Fremtidig bussterminal skal plasseres over den nye parkeringskjelleren.