Utlagt 25.03.2021 - Stenging av gate for gjennomkjøring mellom Havnegata og Dyre Halses gate

Fra og med 06.04.2021 stenges gaten mellom Havnegata og Dyre Halses gate for gjennomkjøring. Det vil fortsatt være mulig å kjøre inn på parkerings plass ved Politihuset

Stenging gate for gjennomkjøring