Tilbakemeldinger fra Informasjonsmøtet 14.oktober 2020

Tirsdag 14.oktober gjennomførte byggherre Bane Nor Eiendom ved prosjektsjef Arne Hognestad og entreprenør Trym As ved prosjektleder Thomas P. Mjøsund, et åpent informasjonsmøte for berørte beboere langs kanalen i Fjordgata. Et tyvetalls naboer møtte opp og fikk se de nyeste skissene over P-kjelleren, og en detaljert gjennomgang av framdriften i prosjektet.

I møtet var det satt av godt med tid til spørsmål fra de fremmøtte. Engasjementet var stort, og spørsmålene var mange. Det var en generell bekymring blant beboerne i Fjordgata for hvilke konsekvenser omkjøringen i byggeperioden vil få for trafikken, de gående, syklistene og beboerne i Fjordgata. Fra salen ble det bedt om at byggherren meldte denne bekymringen videre til besluttende myndighet. Dette vil bli gjort, lovet prosjektsjef Arne Hognestad i Bane NOR Eiendom.

Et annet moment som det ble stilt flere spørsmål rundt var rystelser og støy. Prosjektleder Thomas P. Mjøsund i Trym Anlegg kunne fortelle at det er gjort geotekniske undersøkelser som ikke tilsier at det vil oppstå mye vibrasjoner og støy som følge av spunting langs kanalen. Men det kan oppstå ved at man treffer på hardere materialer i grunnen, som rester av gamle bygg etc. Mjøsund fortalte videre at det vil bli satt opp støymålere i området. Det kom et konkret spørsmål og ønske fra beboerne om å sette opp rystelsesmålere på de bebodde bryggene nærmest Gryta. Byggherre og entreprenør undersøker nå om det lar seg gjøre, og skal komme med et svar på dette innen utgangen av oktober.

Forarbeid og klargjøring starter allerede nå i oktober, og planen er at Gryta stenges for gjennomkjøring for biltrafikk medio uke 46.

Du kan se presentasjonen fra møtet ved å klikke på denne lenken.

Er det andre ting du lurer på, så må du gjerne ta en titt på vår side med «Spørsmål og svar»

Prosjektsjef i Bane NOR Eiendom, Arne Hognestad informerer om den nye parkeringskjelleren.