Status før sommerferien

Det nærmer seg sommerferie og avslutning på deler av anleggsarbeidet

Spuntingen langs kanalen var ferdig utført iht. frist fra Statsforvalteren (25. mai). Vi er nå godt i gang med spunting av nordveggen (inn mot parkeringsdekket). Vi jobber oss fra vest, mot øst (mot Politihuset), og planlegger for å være ferdig med denne delen av arbeidet før sommerferien.

Omlegging av permanent Vann og Avløp (VA) er godt i gang.

I fellesferien starter vi med hovedtyngden av utkjøring av massene fra byggegropa. Vi vil iverksette støvreduserende tiltak for å unngå støv og plager i nærområdet.

Neste fase vil være oppstart av betongarbeid.
Dette er planlagt til å starte den 1. september.

Vi ønsker alle en riktig god sommer!