Pressemelding: Anleggsstart for Gryta P-kjeller – nytt kjøremønster i Midtbyen

Fra onsdag 17. februar blir det nytt kjøremønster i Midtbyen. Anleggsstarten for Gryta P-kjeller gjør at Gryta blir stengt for biltrafikk, med unntak for utrykningskjøretøy og kollektivtrafikk. Omkjøring blir skiltet via Fjordgata.

– Nå starter vi byggingen av Gryta P-kjeller. Parkeringsanlegget skal ligge under bakken langs kanalen fra krysset ved Politihuset og Scandic Nidelven til Jernbanebrua ved Trondheim S. Byggearbeidet gjør at vi dessverre må stenge Gryta for vanlig biltrafikk, med omkjøring via Fjordgata, sier prosjektsjef Arne Hognestad i Bane NOR Eiendom.

Gryta vil fortsatt være åpen for gående, syklister, kollektivtrafikk og utrykningskjøretøy. Flytting av holdeplasser for bussene og endrede ruter for gående og syklende vil forekomme. Endringene blir godt merket, forteller prosjektsjefen.

– Vi vil oppdatere folk på hva som skjer, slik at de får en trygg og forutsigbar hverdag. Allerede om et par uker blir det etablert nye, midlertidige holdeplasser for bussene. Vi oppfordrer derfor alle berørte og interesserte om følge prosjektet via vår nettside, trondheimstasjonssenter.no. Der kan man også melde seg på vår SMS-varslingstjeneste, sier Hognestad.

Gryta P-kjeller blir et moderne parkeringsanlegg, som sammen med den nye kollektivterminalen på Trondheim S skal imøtekomme fremtidens transportbehov og styrke tilgjengeligheten for gående og syklende.

Det er Bane NOR Eiendom AS som gjennom sitt eiendomsutviklingsselskap Trondheim Stasjonssenter Gryta AS er byggherre for den nye parkeringskjelleren. Trym Anlegg AS er entreprenør.

Når det nye parkeringsanlegget står ferdig høsten 2022, vil 200 parkeringsplasser bli flyttet fra gateplan ned under bakken. Sentrumsnær parkering under bakken gir folk enkel tilgang til Midtbyen, samtidig som det blir mindre trafikk i sentrum og mer plass til sykkelvei og kollektivtrafikk.

Gryta P-kjeller vil gi mer plass til sykkelvei og kollektivtrafikk. Illustrasjon: Asplan Viak.