Oppfølginger fra Informasjonsmøtet 14. oktober 2020

Under det åpne Informasjonsmøtet den 14. oktober kom det innspill fra beboerne i Fjordgata der de ba prosjektet om å ta kontakt med Trondheim kommune og be kommunen se på følgende forhold:

1. Signalanlegg i krysset Fjordgata/Kjøpmannsgata.

2. Gangfelt/skilting ved utkjøringen fra P-kjeller Olavshallen.

Byggherre og entreprenør har som lovet vært i dialog med Byplankontoret i Trondheim kommune og formidlet disse bekymringene og ønskene. Dette er fortsatt under utredning.

I møtet ble det også fremmet et ønske om at det monteres rystelesemålere på bryggene nærmest Gryta. Byggherren kan nå bekrefte at dette vil bli gjort.