Info utlagt 25.11.2021 - Kort oppdatering fremdrift støp dekke over parkering

Fremdrift planlagt støp dekke over parkering

Del 1: Støpt

Del 2: Støpt - 24.11.2021

Del 3: Planlagt støp fredag 10.12.2021

Del 4: Planlagt støp uke 50

Del 5: Planlagt støp uke 51

Del 6: Støp ennå ikke endelig avklart