Info utlagt 24.11.2021 - Kort oppdatering fremdrift støp bunnplate

Fremdrift planlagt støp bunnplate

Del 1: Støpt

Del 2: Støpt

Del 3: Støpt

Del 4: Planlagt støp fredag 26.11.2021 (avhengig av temperatur og vær)

Del 5: Planlagt støp fredag 03.12.2021 (avhengig av temperatur og vær)

Del 6: Planlagt støpt før jul, nærmere info vil følge

Del 7 (opp- og nedkjøringsrampe): Planlagt støpt etter jul, nærmere info vil følge