Info utlagt 22.09.2021 - Kort oreientering om pågående arbeider

Planlagt fremdrift betongarbeider

Entreprenøren starter med støp av bunnplaten i Del 1 mandag 27.09.2021. Den videre fremdriften for arbeider knyttet til betongvegger, bunnplate og dekke fremgår av vedlagte foreløpige fremdrift.

Utgraving av tomten pågår fremdeles, det gjenstår noe uttrauing i den østre delen av tomten.