Info utlagt 22.06.2021 - Oversikt utført og gjenstående spunting

Det vises til vedlagte skisse som viser utført og gjenstående spunting. Siste del av spuntarbeidene er planlagt gjennomført i uke 27.