Info utlagt 22.04.2021 - Oppstart spunting mot kanal

Fra mandag 26. april starter spunting i pkt. 01 (sørvest, inkl spuntkasse for trappenedløp, pkt TN) og beveger seg deretter østover (langs gul dobbelpil). Det er estimert at dette arbeidet vil ta ca 2-3 uker, forutsatt at det ikke dukker opp uforutsette hendelser.