Info utlagt 22.04.2021 - Omlegging midlertidig bussterminal Gryta P-kjeller

Fra og med 23. april 2021 vil bussterminalen bli lagt om midlertidig i forbindelse med anleggsperioden på Gryta P-kjeller. Varighet årskiftet 2022/2023.