Info utlagt 22.04.2021 - Endringer ved Trondheim Sentralstasjon fra 23. april

I forbindelse med anleggsarbeider ved Trondheim Sentralstasjon vil ikke holdeplassene i gata ved Trondheim Sentralstasjon lenger være i bruk. Holdeplassene flyttes inn under parkeringstaket og plassering av holdeplasser er som vist i kart.