Info utlagt 19.10.2021 - Riggplan fase 2

Fra og med mandag 18.10.2021 gjelder vedlagte riggplan.