Info utlagt 18.08.2021 - Kort orientering om status på prosjektet

Status fremdrift

Arbeider utført

- Spunting utført

- Utgraving av tomt ca 75-80% ferdig

- Fjerning av gammel kaifront ca 75-80% ferdig

Planlagt fremover:

- Omlegging av vann og avløp pågår

- Tårnkran monteres i uke 33

- Borring av stålkjernepæler under oppstart, arbeidene vil pågå i 3-4 uker

- Oppstart betongarbeider pkjeller, arbeidene starter i begynnelsen av september