Info utlagt 11.05.2021 - Webkamera

Live-bildene blir oppdatert hvert 10. minutt på dagtid mellom kl 07:00 - 17:00 og et bilde pr time resten av døgnet. Det er lagt inn en forsinkelse på 30 min på oppdateringer. Webkamera er plassert på taket av KLP bygget.