Info utlagt 02.07.2021 - Informasjon vedrørende spunting

Det gjenstår noe spunting mot øst, se vedlagte skisse. Resten av veggene er spuntet. Planlagt oppstart spunting på østsiden medio uke 27.