Endringer i holdeplasser for buss ved Trondheim Sentralstasjon

I forbindelse med anleggsarbeid ved Trondheim Sentralstasjon vil ikke holdeplassene i bussgata ved Trondheim Sentralstasjon lenger være i bruk. Holdeplassene flyttes ut i hovedgata og plassering av holdeplasser er som tidligere med Metrobuss / Bybuss lengst syd og Regionbuss lengst øst, se kart.

Endringen trer i kraft fra 18.mars 2021

Gjelder: Linje 2, Linje 10, linje 24, linje 70, linje 72, linje 75, linje 76 ,linje 79, linje 310, linje 320, linje 330, linje 340, linje 350, linje 410, linje 440, linje 450, linje 460, linje 470 og linje 480.

Kilde AtB