Gryta P-kjeller er første byggetrinn i et grønt byutviklingsprosjekt og et bidrag til en ny og levende bydel i Trondheim.